درباره رشته معماری
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند کلیه کلاسهای آقای دکتر رحمانی رشته معماری این هفته برگزار نمی گردد.


 
درباره درس اتوماسیون صنعتی
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

به اطلاع دانشجویان محترم رشته ساخت و تولید می رساند درس اتوماسیون صنعتی -دکتر طهماسبی پور حذف گردیده و جهت هماهنگی به امور آموزش یا مدیر گروه مراجعه نمایند.


 
برنامه گروه الکترونیک ورودی 90
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی الکترونیک

ضمن تبریک قبولی شما در آزمون سال 90 این دانشگاه ، برنامه هفتگی در نیمسال اول 90  به شرح ذیل می باشد.ضمنا اولین روز کلاسی شما چهارشنبه مورخ 23/7/90 می باشد . شما می توانید در همین روز ضمن حضور در کلاس دروس خود را نیز ثبت نمایید.

 

نام درس

روز کلاس

ساعت کلاس

تعداد واحد

مباحث ویژه

 پنجشنبه

10:30-8

3

مدار مجتمع خطی

پنجشنبه

19:30-17

3

پردازش سیگنال های دیجیتال

پنج شنبه

16:30-14

3

روش تحقیق

پنج شنبه

13-11:15

2


 
برنامه گروه حقوق خصوصی 90
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات ، حقوق خصوصی

ضمن تبریک قبولی شما در آزمون سال 90 این دانشگاه ، برنامه هفتگی در نیمسال اول 90  به شرح ذیل می باشد.ضمنا اولین روز کلاسی شما چهارشنبه مورخ 23/7/90 می باشد . شما می توانید در همین روز ضمن حضور در کلاس دروس خود را نیز ثبت نمایید.

نام درس

روز کلاس

ساعت کلاس

تعداد واحد

متون فقه

چهارشنبه

10:30-8

3

آیین دادرسی مدنی

چهارشنبه

19-16:45

2

حقوق مدنی (1)

پنج شنبه

17:15-15:45

2

اصول فقه

پنج شنبه

10:30-8

3

روش تحقیق

پنج شنبه

19-17:30

2

کاربرد کامپیوتر

چهارشنبه یا پنج شنبه

-

2


 
درباره امتحان درس تئوری جامع ماشین الکتریکی
ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

به اطلاع دانشجویان رشته برق می رساند امتحان درس تئوری جامع ماشین الکتریکی از روز پنجشنبه مورخ 28/7/90 به روز جمعه مورخ 6/8/90 ساعت 10 صبح انتقال یافت .


 
برنامه کلاسی رشته روانشناسی بالینی
ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

روانشناسی بالینی

نام درس

نام استاد

روز

ساعت تشکیل

زبان تخصصی

رحمانی

دوشنبه

15:30-14

روانشناسی پزشکی

مهاجرانی

دوشنبه

17:15-15:45

نظریه های شخصیت

عبدی

سه شنبه

9:30-8

نظریه های روان درمانی

عبدی

سه شنبه

11:15-9:45

 

روانشناسی رشد پیشرفته

گودرزی

سه شنبه

15:30-14

استفاده از روشهای آماری

تقوایی

سه شنبه

18:15-15:45

زمان تشکیل کلاسها از هفته آینده مورخ 23/7/90 خواهد بود. لذا جهت ثبت درس و ادامه کار ثبت نام در اولین روز تشکیل کلاسها مراجعه فرمایید


 
برنامه کلاسی رشته روانشناسی عمومی
ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

روانشناسی عمومی

نام درس

نام استاد

روز

ساعت تشکیل

زبان تخصصی

رحمانی

دوشنبه

17:15-15:45

علم النفس

رجبی

دوشنبه

15:30-14

روانشناسی عمومی پیشرفته

گودرزی

سه شنبه

10:30-8

روانشناسی رشد پیشرفته

گودرزی

سه شنبه

12:15-10:45

روشهای آماری پیشرفته

تقوایی

سه شنبه

15:30-14

زمان تشکیل کلاسها از هفته آینده مورخ 23/7/90 خواهد بود. لذا جهت ثبت درس و ادامه کار ثبت نام در اولین روز تشکیل کلاسها مراجعه فرمایید. 


 
برنامه رشته آموزش زبان انگلیسی
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

آموزش زبان انگلیسی

نام درس

نام استاد

روز

ساعت تشکیل

مسائل زبانشناسی

مدنی

پنجشنبه

9:30-8

آواشناسی

مدنی

پنجشنبه

11:30-9:30

روش تحقیق

مقصودی

پنجشنبه

13:30-12

نگارش پیشرفته

مدنی

پنجشنبه

15:30-14

مباحث زبانشناسی در ادبیات

عزیز محمدی

پنجشنبه

17:30-16

زمان تشکیل کلاسها از هفته آینده مورخ 23/7/90 خواهد بود. لذا جهت ثبت درس و ادامه کار ثبت نام در اولین روز تشکیل کلاسها مراجعه فرمایید. 

 


 
قابل توجه دانشجویان رشته ساخت و تولید
ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ان ، ساخت و تولید

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته ساخت و تولید می رساند درس اتوماسیون صنعتی (چهار شنبه ساعت 14-16:30در این ترم ارائه شده ، لذا در صورت نیاز می توانند نسبت به اخذ درس یاد شده اقدام نمایند.


 
درباره رشته های روانشناسی(عمومی و بالینی)و آموزش زبان انگلیسی
ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع پذیرفته شدگان رشته های روانشناسی عمومی ، بالینی و آموزش زبان انگلیسی می رساند کلاسهای این دسته از دانشجویان ، در ترم آینده و روزهای مندرج در جول زیر برگزار می گردد.

نام رشته

روزهای تشکیل کلاس

روانشناسی عمومی

دوشنبه و سه شنبه

روانشناسی بالینی

دو شنبه و سه شنبه

آموزش زبان انگلیسی

پنجشنبه

 هفته شروع کلاسهای از شنبه مورخ 23/7/90 می باشد. و دانشجویان می توانند در روز تشکیل کلاس خود نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام و ثبت درس اقدام نمایند.


 
درباره دانشجویان رشته آموزش زبان انگلیسی-ورودی 90
ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

با توجه به پیگیریهای انجام شده کلاسهای این رشته (جهت ورودیهای 90) در نیمسال جاری برگزار خواهد گردید. تعداد واحدهای ارائه شده برای این رشته 10 واحد بوده و کلاسها نیز روز پنجشنبه برگزار خواهد گردید. دانشجویان محترم می توانند جهت ثبت دروس خود در روز برگزاری کلاس در دانشگاه حضور یابند.


 
قابل توجه دانشجویان جدید الورود سال 90
ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

ضمن تبریک قبولی شما در این دانشگاه ، به اطلاع دانشجویان محترم ورودی 90 دانشگاه می رساند . کلاسهای کلیه رشته به جز رشته های ( الکترونیک ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی بالینی ، آموزش زبان انگلیسی) از شنبه همین هفته(16/7/90)  تشکیل خواهد گردید.

 


 
درباره سمینار دکتر صبا
ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی ، مهندسی و مدیریت ساخت

کلاس سمینار دکتر صبا رشته های مدیریت ساخت و مکانیک خاک و پی هفته آینده جمعه 15/7/90 ساعت  30/13 تشکیل می گردد .