درباره تغییرات امتحانات رشته برنامه ریزی شهری
ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

به اطلاع دانشجویان محترم رشته برنامه ریزی شهری می رساند :

1- امتحان درس سیر اندیشه های شهرسازی آقای دکتر ملک حسینی لغو  و به تعویق افتاد.

2- امتحان درس نظریه های برنامه ریزی شهری آقای دکتر ملک حسینی لغو و به تعویق افتاد.

3-ساعت  امتحان درس برنامه ریزی کاربری زمین آقای دکتر شیعه ازساعت 14 عصر به ساعت 10 صبح انتقال یافت.

4- کلاسهای جبرانی درس سیر اندیشه ها از ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ  5/4/90 برگزار می گردد.

5- تاریخ امتحانات لغو شده متعاقبا اعلام می گردد.

 

 

 

 


 
درباره رشته معماری
ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان محترم رشته معماری ورودی 88 می رساند که کلاسهای جبرانی دروس 1- حکمت و هنر اسلامی 2- روانشناسی محیط  آقای دکتر رحمانی روز جمعه مورخ 3/4/90 از ساعت 8 صبح در محل دانشگاه برگزار می گردد.


 
درباره تعویق یا عدم تعویق امتحانات
ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند کلیه امتحانات طبق برنامه قبلی و راس ساعت مقرر برگزار می گردد.


 
برنامه امتحانات رشته معماری
ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته معماری

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

دوشنبه

30/3/90

16-14

روش های پیشرفته ساخت

2

شنبه

4/4/90

19-17

سازه های نو

3

سه شنبه

7/4/90

19-17

نظریه ها و روشهای طراحی

4

روانشناسی محیط (معوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه)

5

حکمت و هنر اسلامی (معوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه)

 


 
برنامه امتحانات رشته ساخت و تولید
ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته ساخت و تولید

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

شنبه

28/3/90

12-10

روش اجزاء محدود

2

چهارشنبه

1/4/90

19-17

ابزار دقیق

3

پنج شنبه

2/4/90

12-10

مباحث منتخب

4

یکشنبه

5/4/90

12-10

ریاضیات پیشرفته

5

دوشنبه

6/4/90

16-14

آنالیز شکل دهی فلزات

6

چهارشنبه

8/4/90

12-10

اتوماسیون صنعتی

7

شنبه

11/4/90

16-14

مواد مرکب


 
برنامه امتحانات رشته طراحی کاربردی
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته طراحی کاربردی

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

شنبه

28/3/90

12-10

روش اجزاء محدود

2

پنج شنبه

2/4/90

12-10

الاستیسیته

3

خزش و خستگی (معوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه)

4

شنبه

11/4/90

16-14

مکانیک ضربه


 
برنامه امتحانات رشته ریاضی کاربردی
ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته ریاضی کاربردی

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

شنبه

28/3/90

12-10

معادلات دیفرانسسیل با مشتقات جزئی

2

سه شنبه

31/3/90

16-14

جبر خطی عددی

3

یکشنبه

5/4/90

12-10

معالات دیفرانسسیل با مشتقات معمولی

4

شنبه

11/4/90

16-14

آنالیز حقیقی پیشرفته

 


 
برنامه امتحانات رشته شیمی (آلی -معدنی -تجزیه)
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی آلی ، شیمی تجزیه ، شیمی معدنی

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته شیمی (آلی -معدنی -تجزیه)

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

شنبه

28/3/90

16-14

اسپکتروسکپی

2

شنبه

28/3/90

16-14

شیمی تجزیه پیشرفته

3

چهارشنبه

1/4/90

16-14

مباحث نوین درشیمی معدنی

4

پنج شنبه

2/4/90

16-14

مباحث نوین درشیمی آلی

5

پنج شنبه

2/4/90

16-14

کروموتوگرافی

6

دوشنبه

6/4/90

12-10

شیمی آلی پیشرفته

7

شنبه

11/4/90

16-14

شیمی فیزیک پیشرفته

8

شنبه

11/4/90

16-14

مباحث نوین درشیمی تجزیه

9

شنبه

11/4/90

16-14

کریستالوگرافی

10

شنبه

11/4/90

16-14

شیمی هترویسکلیک


 
برنامه امتحانات رشته مهندسی صنایع
ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته مهندسی صنایع

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

دوشنبه

30/3/90

19-17

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

2

شنبه

4/4/90

12-10

روشهای آماری

3

شنبه

11/4/90

19-17

سیستم های صف

 


 
برنامه امتحانات رشته کامپیوتر نرم افزار
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته کامپیوتر نرم افزار

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

دوشنبه

30/3/90

16-14

الگوریتم های موازی

2

شنبه

4/4/90

16-14

روشهای محاسبات عددی

3

سه شنبه

7/4/90

12-10

مدلسازی و ارزیابی


 
برنامه امتحانات رشته حقوق جزاءو جرم شناسی
ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته حقوق جزاءو جرم شناسی

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

شنبه

28/3/90

19-17

آیین دادرسی کیفری

2

دوشنبه

30/3/90

12-10

پزشکی قانونی

3

چهارشنبه

1/4/90

16-14

تاریخ حقوق کیفری

4

جمعه

3/4/90

19-17

جامعه شناسی جنایی

5

یکشنبه

5/4/90

16-14

جرم شناسی

6

دوشنبه

6/4/90

19-17

حقوق جزاء بین الملل

7

چهارشنبه

8/4/90

16-14

متون حقوقی به زبان خارجی

8

شنبه

11/4/90

12-10

آیین دادرسی (پیش)

9

شنبه

11/4/90

19-17

جرم شناسی (پیش)


 
برنامه امتحانات رشته مکانیک خاک و پی
ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته مکانیک خاک و پی

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

شنبه

28/3/90

12-10

آبهای زیر زمینی

2

دوشنبه

30/3/90

16-14

دینامیک خاک

3

پنجشنبه

٢/۴/90

19-17

روشهای عددی در مکانیک خاک

4

جمعه

3/4/90

12-10

سدهای خاکی  

5

یکشنبه

5/4/90

19-17

مکانیک سنگ

 


 
برنامه امتحانات رشته سازه
ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته سازه

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

شنبه

28/3/90

12-10

تئوری صفحات و پوسته ها

2

یک شنبه

29/3/90

16-14

دینامیک سازه ها

3

جمعه

10/4/90

10-8

طراحی ساختمانها در برابر زلزله

4

شنبه

11/4/90

16-14

مهندسی زلزله

 


 
برنامه امتحانات رشته تبدیل انرژی
ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته تبدیل انرژی

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

یکشنبه

29/3/90

12-10

دینامیک سیالات محاسباتی

2

چهار شنبه

1/4/90

16-14

ترمودینامیک پیشرفته

3

یکشنبه

5/4/90

19-17

انتقال حرارت پیشرفته

4

چهارشنبه

6/4/90

16-14

تئوری لایه مرزی


 
درباره رشته معماری
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان محترم رشته معماری می رساند کلاسهای جبرانی دروس ( روانشناسی محیط و حکمت هنر اسلامی ) روز 3/4/90 از ساعت 8 صبح برگزار می گردد.


 
برنامه امتحانات رشته مشاوره
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته مشاوره

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

یکشنبه

29/3/90

12-10

تهیه و کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره

2

سه شنبه

31/3/90

19-17

روش تحقیق پیشرفته

3

پنج شنبه

2/4/90

12-10

موضوعات و مسائل اخلاقی در مشاوره

4

سه شنبه

4/4/90

19-17

نظریه ها و روشهای مشاوره حرفه ای

5

دوشنبه

6/4/90

16-14

تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته

6

دوشنبه

6/4/90

19-17

نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

7

شنبه

11/4/90

12-10

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی


 
برنامه امتحانات رشته برنامه ریزی شهری
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته برنامه ریزی شهری

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

جمعه

27/3/90

12-10

مدیریت شهری

2

شنبه

28/3/90

16-14

شناخت فضای شهری

3

چهارشنبه

1/4/90

12-10

سیر اندیشه های شهر سازی

4

یکشنبه

5/4/90

16-14

برنامه ریزی کاربری زمین

5

سه شنبه

7/4/90

12-10

نظریه های برنامه ریزی شهری


 
برنامه امتحانات رشته میکروبیولوژی
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته میکروبیولوژی

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

یکشنبه

29/3/90

16-14

میکروبیولوژی صنعتی

2

سه شنبه

31/3/90

16-14

اکولوژی میکرو ارگانیسم ها

3

پنج شنبه

2/4/90

16-14

استانداردهای میکروبیولوژی مواد غذایی

4

دوشنبه

6/4/90

12-10

ویروس شناسی پیشرفته

5

شنبه

11/4/90

12-10

مهندسی ژنتیک

6

شنبه

11/4/90

19-17

بیو تکنولوزی میکروبی

7

فیزولوژی میکرو ارگانیسم ها(معوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه)

8

ایمن شناسی پیشرفته (معوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه)


 
برنامه امتحانات رشته مهندسی و مدیریت ساخت
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت ساخت

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته مهندسی و مدیریت ساخت

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

چهارشنبه

1/4/90

19-17

اقتصاد مهندسی

2

چهارشنبه

8/4/90

16-14

کاربرد رایانه در مدیریت ساخت

3

روشهای ساخت (1) - (معوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه)

4

مدیریت ماشین آلات ساخت(معوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه)

 


 
برنامه امتحانات رشته برق-قدرت
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته برق-قدرت

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

جمعه

3/4/90

12-10

بهره برداری از سیستمهای قدرت

2

سه شنبه

7/4/90

19-17

بررسی و شناخت انرژیهای نو

3

تئوری جامع ماشینهای الکتریکی (معوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه)


 
برنامه امتحانات رشته مدیریت دولتی
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته مدیریت دولتی

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

شنبه

28/3/90

16-14

بررسی مسایل مدیریت دولتی

2

دوشنبه

30/3/90

19-17

فرایند خط مشی گذاری

3

سه شنبه

31/3/90

12-10

مدیریت بهره وری

4

چهارشنبه

1/4/90

12-10

تحلیل آماری

5

جمعه

3/4/90

16-14

نظامهای اداری تطبیقی

6

یکشنبه

5/4/90

12-10

مدیریت استراتژیک پیشرفته

7

سه شنبه

7/4/90

16-14

روش تحقیق

8

چهارشنبه

8/4/90

19-17

تجزیه تحلیل سیستمها

9

شنبه

11/4/90

19-17

برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی


 
برنامه امتحانات رشته مدیریت اجرایی
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته مدیریت اجرایی

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

شنبه

28/3/90

12-10

مدیریت استراتژیک

2

دوشنبه

30/3/90

12-10

بازاریابی

3

یکشنبه

5/4/90

19-17

سازمان مدیریت

4

سه شنبه

7/4/90

12-10

تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی

5

سه شنبه

7/4/90

16-14

روش تحقیق

6

چهارشنبه

8/4/90

12-10

حسابداری مدیریت

7

شنبه

11/4/90

12-10

سیستمهای اطلاعات ومدیریت

 


 
درباره رشته مدیریت دولنی
ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

امتحان درس سمینار در نیروی انسانی مورخ 29/3/90 ساعت 17-19 بصورت غیرحضوری  بوده و لزومی به حضور دانشجو در تاریخ مذکور نمی باشد.


 
درباره رشته نرم افزار
ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

به اطلاع دانشجویان رشته نرم افزار می رساند کلاس سمینار درس الگوریتم های موازی  آقای دکتر اکبری روزهای 14 ، 15، 16 تیر ماه از ساعت 8 لغایت  13  در محل دانشگاه برگزار می گردد


 
درباره رشته معماری
ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱۸  کلمات کلیدی: معماری ، علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند بازدید از شهر جدید پرند جهت درس روشهای پیشرفته ساخت این هفته پنج شنبه مورخ 16/3/90 برگزار نمی گردد.


 
درباره برق -قدرت
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٩  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

کلاسهای جبرانی دری آقای دکتر سلامی پنج شنبه مورخ 19/3/90 ساعت 10:30 لغایت 19 برگزار می گردد.


 
درباره رشته معماری
ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٩  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، معماری

کلاسهای جبرانی آقای دکتر رحمانی در تاریخ های زیر برگزار و راس ساعت 8 صبح می گردد.

1- جمعه 20/3/90

2-شنبه 21/3/90


 
درباره رشته عمران
ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٩  کلمات کلیدی: عمران-خاک و پی

کلاسهای جبرانی درس آقای دکتر صبا جمعه مورخ 13/3/90 از ساعت 7:30 صبح لغایت 18:30 عصر در مجتمع قائم مقام فراهانی -ساختمان امام برگزار می گردد.


 
افتتاح وبلاگ جدید دانشگاه
ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند بزودی وبلاگ جدید دانشگاه در آدرس زیر راه اندازی می گردد.

srarak.blogfa.com


 
درباره رشته معماری-88
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات ، معماری

به اطلاع دانشجویان رشته معماری ورودی 88 می رساند با توجه به هماهنگی بعمل آمده با دکتر صدیقی کلاس درس سازه های نو راس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 4/3/90 برگزار می گردد.