نمرات درس ریاضیات عالی مهندسی دکتر سلیم بهرامی (سازه)
ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٩  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، سازه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881071914

75/14

چهارده و هفتاد و پنج

2

881057728

18

هجده

3

881057730

75/18

هجده و هفتاد و پنج

4

881057732

17

هفده

5

881057735

17

هفده

6

881057741

5/14

چهارده و نیم

7

881071916

5/19

نوزده و نیم

8

881057745

5/16

شانزده و نیم

9

881057749

17

هفده

10

881057750

11

یازده

11

881057752

25/17

هفده و بیست و پنج

12

881057753

75/13

سیزده و هفتاد و پنج

13

881057755

75/13

سیزده و هفتاد و پنج

14

881057758

18

هجده


 
نمرات درس ریاضیات عالی مهندسی دکتر سلیم بهرامی(خاک و پی)
ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٩  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، خاک و پی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057762

12

دوازده

2

881057763

5/15

پانزده و نیم

3

881057764

0

صفر

4

881057768

12

دوازده

5

881057769

75/13

سیزده و هفتاد و پنج

6

881057773

75/15

پانزده و هفتاد و پنج

7

881057781

11

یازده

8

881057784

12

دوازده

9

881057785

18

هجده

10

881057786

14

چهارده

11

881057788

25/16

شانزده و بیست و پنج

12

881057790

25/14

چهارده و بیست و پنج

13

881057791

11

یازده

14

881057793

11

یازده

15

881057796

16

شانزده


 
روز ثبت نام با تاخیر
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٧  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع آن دسته از  دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد در ترم جاری نگردیده اند می رساند ، تاریخ ثبت نام با تاخیر این دانشجویان در تاریخ 31/6/89 (چهارشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 16 عصر برگزاری می گردد.

 


 
اطلاعیه مهم مربوط به نیمسال جدید تحصیلی
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک

قابل توجه دانشجویان گرامی!

1- شروع کلاسها این ترم از شنبه مورخ 3/7/89 می باشد.

2-شهریه خود را به شماره حساب0106581617005 سیبای بانک ملی قابل پرداخت از سراسر کشور واریز نموده و فیش مربوطه را به امور مالی تحویل نمایید.

 


 
نمرات حقوق جزای اختصاصی (1) دکتر جعفری (حقوق جزاء و جرم شناسی)
ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057389

12

دوازده

2

881057391

0

صفر

3

881057394

12

دوازده

4

881057395

12

دوازده

5

881057396

15/12

دوازده ونیم

6

881057398

13

سیزده

7

881057401

0

صفر

8

881057402

5/12

دوازده

9

881057406

13

سیزده

10

881057408

13

سیزده

11

881057409

5/13

سیزده ونیم

12

881057410

5/14

چهارده ونیم

13

881057414

13

سیزده

14

881071894

14

چهارده

15

881057415

12

دوازده

16

881057416

11

یازده

17

881071895

12

دوازده

18

881057419

0

صفر

19

881057424

15

پانزده

20

881057428

12

دوازده

21

881057430

5/13

سیزده ونیم

22

881057435

5/13

سیزده ونیم

23

881057436

11

یازده

24

881071897

12

دوازده


 
نمرات درس تاریخ تحولات کیفری(1) دکتر جعفری (حقوق جزاء و جرم شناسی)
ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057389

5/15

پانزده ونیم

2

881057391

19

نوزده

3

881057394

5/12

دوازده ونیم

4

881057395

12

دوازده

5

881057396

16

شانزده

6

881057398

5/13

سیزده ونیم

7

881057401

0

صفر

8

881057402

12

دوازده

9

881057406

12

دوازده

10

881057408

5/15

پانزده ونیم

11

881057409

13

سیزده

12

881057410

16

شانزده

13

881057414

5/12

دوازده ونیم

14

881071894

14

چهارده

15

881057415

12

دوازده

16

881057416

12

دوازده

17

881071895

5/12

دوازده ونیم

18

881057419

0

صفر

19

881057424

14

چهارده

20

881057428

5/13

سیزده ونیم

21

881057430

5/19

نوزده ونیم

22

881057435

0

صفر

23

881057436

0

صفر

24

881071897

12

دوازده


 
نمرات درس آیین دادرسی کیفری (1) دکتر جعفری (حقوق جزاء و جرم شناسی)
ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057389

11

یازده

2

881057391

12

دوازده

3

881057394

12

دوازده

4

881057395

11

یازده

5

881057396

12

دوازده

6

881057398

5/14

چهارده ونیم

7

881057401

0

صفر

8

881057402

11

یازده

9

881057406

12

دوازده

10

881057408

13

سیزده

11

881057409

12

دوازده

12

881057410

12

دوازده

13

881057414

11

یازده

14

881071894

12

دوازده

15

881057415

5/13

سیزده ونیم

16

881057416

12

دوازده

17

881071895

12

دوازده

18

881057419

0

صفر

19

881057424

12

دوازده

20

881057428

11

یازده

21

881057430

11

یازده

22

881057435

5/12

دوازده ونیم

23

881057436

12

دوازده

24

881071897

12

دوازده


 
اطلاعیه بسیار مهم
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع دانشجویان گرامی رشته (حقوق جزا و جرم شناسی) و(راهنمایی و مشاوره) می رساند، بدلیل تعطیلی روز شنبه تاریخ ثبت نام این دسته از دانشجویان به روزهای زیر موکول شده است.

  • مشاوره و راهنمائی روز سه شنبه مورخ 23/6/89

  • حقوق جزا و جرم شناسی روز پنج شنبه 25/6/89

 

                                                              با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما

                                                                آموزش دانشگاه علوم و تحقیقات


 
نمرات روش های اجزاء محدود دکتر هاشمی (سازه)
ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، عمران-سازه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881071914

16

شانزده

2

881057728

5/17

هفده ونیم

3

881057730

18

هجده

4

881057732

13

سیزده

5

881057735

12

دوازده

6

881057741

15

پانزده

7

881071916

16

شانزده

8

881057745

15

پانزده

9

881057749

13

سیزده

10

881057750

12

دوازده

11

881057752

13

سیزده

12

881057753

13

سیزده

13

881057755

13

سیزده

14

881057758

13

سیزده

 

 

 

 


 
اطلاعیه بسیار مهم ثبت نام
ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع دانشجویان گرامی رشته (حقوق جزا و جرم شناسی) و(راهنمایی و مشاوره) می رساند، بدلیل تعطیلی روز شنبه تاریخ ثبت نام این دسته از دانشجویان به روزهای زیر موکول شده است.

  • مشاوره و راهنمائی روز سه شنبه مورخ 23/6/89

  • حقوق جزا و جرم شناسی روز پنج شنبه 25/6/89

 

                                                              با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما

                                                                آموزش دانشگاه علوم و تحقیقات

 


 
اطلاعیه مهم ثبت نام نیسمال اول 90-89
ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱٦  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دانشجوی گرامی !

با اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به احتمال تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه ، روزهای ثبت نام تغییر خواهد یافت که در اطلاعیه بعدی به اطلاع شما خواهد رسید. 


 
نمرات روشهای برنامه ریزی وکنترل پروژه دکتر روغنیان (مدیریت ساخت)
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱٦  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت ساخت

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057804

14

چهارده

2

881057805

0

صفر

3

881057806

14

چهارده

4

881071917

0

صفر

5

881057816

5/18

هجده نیم

6

881057817

75/15

پانزده وهفتادوپنج صدم

7

881057824

18

هجده

8

881057827

5/17

هفده ونیم

9

881057828

5/17

هفده ونیم

10

881057832

5/17

هفده ونیم

11

881057833

5/18

هجده نیم


 
نمرات درس آنالیز شکل دهی فلزات دکتر دیلمی (مدیریت ساخت)
ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱٦  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت ساخت

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057836

0

صفر

2

881057838

15

پانزده

3

881057839

5/12

دوازده ونیم

4

881057843

5/14

چهارده ونیم

5

881071918

12

دوازده

6

881057845

12

دوازده

7

881057846

10

ده

8

881057848

12

دوازده

9

881057850

12

دوازده

10

881057854

11

یازده

11

881071920

75/16

شانزده هفتادوپنج

12

881057856

11

یازده

13

881071921

0

صفر

14

881071922

14

چهارده

15

881057862

0

صفر

16

881057864

14

چهارده

17

881057866

75/17

هفده هفتاد پنج صدم

18

881057867

25/14

چهارده وبیست پنج صدم

19

881057869

12

دوازده


 
نمرات درس محاسبات عددی پیشرفته دکتر علوی (تبدیل انرژی)
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057900

19

نوزده

2

881057911

0

صفر

3

881071927

16

شانزده

4

881057916

5/12

دوازده ونیم

5

881057929

12

دوازده

6

881057930

5/16

شانزده ونیم

7

881057932

5/12

دوازده ونیم

8

881057889

5/17

هفده ونیم

9

881057894

5/18

هجده ونیم


 
نمرات درس ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر نجفی زاده (تبدیل انرژی)
ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057900

5/18

هجده ونیم

2

881057911

0

صفر

3

881071927

18

هجده

4

881057916

5/16

شانزده ونیم

5

881057929

13

سیزده

6

881057930

5/13

سیزده ونیم

7

881057932

18

هجده

8

881057889

15

پانزده

9

881057894

17

هفده


 
نمرات درس مکانیک محیطهای پیوسته دکتر نجفی زاده(تبدیل انرژی)
ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057900

5/17

هفده ونیم

2

881057911

0

صفر

3

881071927

19

نوزده

4

881057916

16

شانزده

5

881057929

18

هجده

6

881057930

75/11

یازده وهفتادوپنج صدم

7

881057932

5/14

چهارده ونیم

8

881057889

5/14

چهارده ونیم

9

881057894

17

هفده


 
نمرات روشهای آماری پیشرفته دکتر تقوایی (مشاوره و راهنمایی)
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٩  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057494

5/18

هجده ونیم

2

881057496

5/19

نوزده ونیم

3

881057499

5/17

هفده ونیم

4

881057500

5/18

هجده ونیم

5

881057502

16

شانزده

6

881057503

17

هفده

7

881071899

0

صفر

8

881057504

15

پانزده

9

881057505

15

پانزده

10

881057506

5/18

هجده ونیم

11

881057508

19

نوزده

12

881057509

5/18

هجده ونیم

13

881057511

16

شانزده

14

881057512

18

هجده

15

881057513

5/17

هفده ونیم

16

881057517

15

پانزده

17

881057526

17

هفده

18

881057528

5/15

پانزده ونیم

19

881071904

19

نوزده

20

881057533

5/18

هجده ونیم

21

881057535

19

نوزده

22

881057534

5/15

پانزده ونیم


 
نمرات حقوق جزای عمومی (1) دکتر یزدیان (حقوق جزاء و جرم شناسی)
ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٩  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057389

18

هجده

2

881057391

10

ده

3

881057394

5/17

هفده نیم

4

881057395

5/14

چهارده نیم

5

881057396

5/16

شانزده ونیم

6

881057398

5/7

هفت ونیم

7

881057401

0

صفر

8

881057402

7

هفت

9

881057406

5/13

سیزده ونیم

10

881057408

16

شانزده

11

881057409

17

هفده

12

881057410

5/17

هفده نیم

13

881057414

5/16

شانزده ونیم

14

881071894

5/14

چهارده نیم

15

881057415

17

هفده

16

881057416

5/13

سیزده ونیم

17

881071895

17

هفده

18

881057419

0

صفر

19

881057424

13

سیزده

20

881057428

5/7

هفت ونیم

21

881057430

18

هجده

22

881057435

18

هجده

23

881057436

8

هشت

24

881071897

5/13

سیزده ونیم


 
نمرات درس نظریه های مشاوره و راهنمایی دکتر زارع(مشاوره و راهنمایی)
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٦  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057494

5/19

نوزده و نیم

2

881057496

75/17

هفده هفتادوپنج صدم

3

881057499

5/19

نوزده و نیم

4

881057500

19

نوزده

5

881057502

5/18

هجده ونیم

6

881057503

5/19

نوزده و نیم

7

881071899

0

صفر

8

881057504

5/19

نوزده و نیم

9

881057505

75/16

شانزده وهفتادوپنج صدم

10

881057506

5/17

هفده ونیم

11

881057508

5/17

هفده ونیم

12

881057509

19

نوزده

13

881057511

17

هفده

14

881057512

20

بیست

15

881057513

5/19

نوزده و نیم

16

881057517

5/17

هفده ونیم

17

881057526

17

هفده

18

881057528

75/17

هفده هفتادوپنج صدم

19

881071904

20

بیست

20

881057533

19

نوزده

21

881057535

20

بیست

22

881057534

5/19

نوزده ونیم


 
نمرات درس فیزیولوژی دکتر جعفری (میکروبیولوژی)
ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٤  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

1

881057678

18.5

2

881071906

15

3

881057685

15

4

881057686

10

5

881057688

18.5

6

881071907

10

7

881057691

12

8

881057694

20

9

881057700

17.5

10

881057701

10

11

881057703

14

12

881057705

14

13

881057706

18

14

881071911

13.5

15

881057708

17

16

881057710

18.5

17

881057711

18

18

881057712

19.5

19

881057713

20

20

881057715

18.5

21

881057716

0

22

881057717

16

23

881057719

17.5

24

881057720

16.5

25

881057721

16

26

881057722

17.5

27

881057723

17

28

881057725

0


 
نمرات درس میکروبیولوژی خاک دکتر جعفری (میکروبیولوژی)
ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٤  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

1

881057678

12.5

2

881071906

10

3

881057685

15.5

4

881057686

13

5

881057688

16.5

6

881071907

0

7

881057691

16.5

8

881057694

20

9

881057700

15.5

10

881057701

10

11

881057703

20

12

881057705

10

13

881057706

12.5

14

881071911

10

15

881057708

12

16

881057710

18.5

17

881057711

16

18

881057712

20

19

881057713

20

20

881057715

17.5

21

881057716

0

22

881057717

18

23

881057719

13

24

881057720

12.5

25

881057721

14.5

26

881057722

19.5

27

881057723

15.5

28

881057725

0


 
نمرات درس شیمی تجزیه پیشرفته دکتر نیازی (شیمی کلیه گرایشها)
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، شیمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057584

12

دوازده

2

881057585

5/17

هفده و نیم

3

881057591

5/14

چهارده و نیم

4

881057594 

12

دوازده

5

881057595

20

بیست

6

881057601

5/11

یازده و نیم

7

881057603

16

شانزده

8

881057609

0

صفر

9

881057599

5/17

هفده و نیم

10

881057615

0

صفر

11

881057616

12

دوازده

12

881057617

14

چهارده

13

881057625

0

صفر

14

881057635

12

دوازده

15

881057637

12

دوازده

16

881057643

0

  صفر

17

881057646

16

شانزده

18

881057656

5/11

یازده و نیم

19

881057664

5/16

شانزده و نیم

20

881057667

5/15

پانزده و نیم

21

881057668

0

صفر

22

881057672

5/15

پانزده و نیم

23

881057663

5/18

هجده و نیم


 
نمرات درس تحقیق در عملیات دکتر ایزدیخواه (رته ریاضی)
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057538

5/11

یازده و نیم

2

881057540

18

هجده

3

881057543

19

نوزده

4

881057546

5/11

یازده و نیم

5

881057547

12

دوازده

6

881057550

15

پانزده

7

881057551

18

هجده

8

881057557

15

پانزده

9

881057560

13

سیزده

10

881057561

5/11

یازده و نیم

11

881057563

13

سیزده

12

881057565

13

سیزده

13

881057570

13

سیزده

14

881057571

16

شانزده

15

881057538

16

شانزده

16

881057578

5/11

یازده و نیم


 
نمرات درس محاسبات عددی پیشرفته دکتر اسدی (ساخت و تولید)
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057836

0

صفر

2

881057838

12

دوازده

3

881057839

17

هفده

4

881057843

5/19

نوزده و نیم

5

881057918

0

صفر

6

881057845

12

دوازده

7

881057846

18

هجده

8

881057848

11

یازده

9

881057850

5/14

چهارده و نیم

10

881057854

5/14

چهارده و نیم

11

881071920

20

بیست

12

881057856

14

چهارده

13

881071921

0

صفر

14

881071922

20

بیست

15

881057862

0

صفر

16

881057864

11

یازده

17

881057866

18

هجده

18

881057867

12

دوازده

19

881057869

5/14

چهارده و نیم


 
برنامه ثبت نام نیمسال اول 89-88 ورودیهای بهمن 88
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم ورودی 88 دانشگاه می رساند ثبت نام نیمسال اول 90-89 دانشگاه طبق جدول زمانبندی زیر و در محل ساختمان اصلی دانشگاه واقع در میدان حافظیه - بلوار حافظیه - بلوار وحدت برگزار می گردد. لذا خواهشمند است جهت ثبت دروس خود حضورا و در ساعات ادارای (8صبح لغایت 16 عصر ) به دانشگاه مراجعه نمایید.(ضمنا در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد در رابطه با این برنامه می توانید در قسمت نظرات ، نظر خود را اعلام فرمایید)

ایام هفته

تاریخ

نام گروهها

دوشنبه

89/6/22

مشاوره و راهنمائی- حقوق جزاء و جرم شناسی

سه شنبه

89/6/23

میکروبیولوژی-  شیمی (کلیه گرایشها)

چهار شنبه

89/6/24

عمران (کلیه گرایشها) – ریاضی کاربردی(آنالیز عددی)

پنج  شنبه

89/6/25

مکانیک(کلیه گرایشها) – مدیریت دولتی – معماری