نمرات درس شیمی معدنی پیشرفته دکتر جامه بزرگی (شیمی تمام گرایشها)
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢۸  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات ، شیمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057584

5/12

دوازده ونیم

2

881057585

12

دوازده

3

881057591

10

ده

4

881057594 

11

یازده

5

881057595

16

شانزده

6

881057601

14

چهارده

7

881057603

11

یازده

8

881057609

0

صفر

9

881057599

5/15

پانزده ونیم

10

881057615

0

صفر

11

881057616

10

ده

12

881057617

16

شانزده

13

881057625

0

صفر

14

881057635

5/10

ده ونیم

15

881057637

5/14

چهارده ونیم

16

881057643

0

  صفر

17

881057646

١۴.۵

چهارده ونیم

18

881057656

10

ده

19

881057664

15

پانزده

20

881057667

18

هجده

21

881057668

0

صفر

22

881057672

14

چهارده

23

881057663

14

چهارده


 
نمرات درس شیمی معدنی پیشرفته دکتر جامه بزرگی (شیمی تمام گرایشها)
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢۸  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات ، شیمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057584

5/12

دوازده ونیم

2

881057585

12

دوازده

3

881057591

10

ده

4

881057594 

11

یازده

5

881057595

16

شانزده

6

881057601

14

چهارده

7

881057603

11

یازده

8

881057609

0

صفر

9

881057599

5/15

پانزده ونیم

10

881057615

0

صفر

11

881057616

10

ده

12

881057617

16

شانزده

13

881057625

0

صفر

14

881057635

5/10

ده ونیم

15

881057637

5/14

چهارده ونیم

16

881057643

0

  صفر

17

881057646

١۴.۵

چهارده ونیم

18

881057656

10

ده

19

881057664

15

پانزده

20

881057667

18

هجده

21

881057668

0

صفر

22

881057672

14

چهارده

23

881057663

14

چهارده


 
نکاتی چند در رابطه با ثبت نام ترم جدید
ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٧  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک

جهت ثبت نام در ترم جدید به نکات زیر توجه فرمایید.

1- با توجه به اینکه در دوره کارشناسی ارشد رعایت پیش نیاز مهم نیست لذا به راحتی قبل از اعلام نمرات کامل دروس ترم گذشته می توان برای ترم جدید ثبت نام نمود.(مگر در موارد خاص که مدیر گروه مشخص می نماید)

 

2- ثبت نام ترم جدید به صورت حضوری و بعد از 15 شهریور 89 انجام خواهد شد . برای اطلاع از تاریخ دقیق ثبت نام می توانید به همین وبلاگ مراجعه نمایید.

 

 


 
نمرات درس ریاضیات پیشرفته دکتر سعید جعفری(مکانیک ساخت و تولید)
ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٧  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057836

0

صفر

2

881057838

25/14

چهارده وبیست وپنج صدم

3

881057839

14

چهارده

4

881057843

13

سیزده

5

881057918

18

هجده

6

881057845

15

پانزده

7

881057846

75/14

پانزده وهفتادوپنج صدم

8

881057848

11

یازده

9

881057850

13

سیزده

10

881057854

10

ده

11

881071920

75/15

پانزده وهفتادوپنج صدم

12

881057856

12

دوازده

13

881071921

0

صفر

14

881071922

13

سیزده

15

881057862

0

صفر

16

881057864

0

صفر

17

881057866

5/17

هفده ونیم

18

881057867

5/13

سیزده ونیم

19

881057869

5/10

ده ونیم


 
اطلاعیه مهم ثبت نام نیمسال اول 90-89
ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٤  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویان محترم می توانند شهریه خود را به حساب سیبای بانک ملی به شماره 0106581617005به نام واحد علوم وتحقیقات استان مرکزی(اراک) واریز نمایند.

لازمست قبل از ثبت نام در ترم جدید نسبت به تسویه حساب شهریه و بدهی ترم قبل اقدام نموده و فیش واریزی را به امور مالی تحویل نمایید، در غیر این صورت مسئولیت عواقب این اقدام بر عهده دانشجو می باشد.

 


 
نمرات درس تئوری مدیریت پیشرفته دکتر غفاری (مدیریت دولتی)
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057441

5/15

پانزده ونیم

2

881057446

5/13

سیزده ونیم

3

881057447

13

سیزده

4

881057448

19

نوزده

5

881057449

5/15

پانزده ونیم

6

881057450

5/17

هفده ونیم

7

881057455

5/17

هفده ونیم

8

881057456

5/17

هفده ونیم

9

881057457

19

نوزده

10

881057459

16

شانزده

11

881057462

5/14

چهارده ونیم

12

881057466

15

پانزده

13

881057467

17

هفده

14

881057469

15

پانزده

15

881057473

5/17

هفده ونیم

16

881057474

5/15

پانزده

17

881057476

5/13

سیزده

18

881057479

18

هجده

19

881057480

5/13

سیزده ونیم

20

881057487

5/18

هجده ونیم

21

881057490

5/14

چهارده ونیم

22

881057470

0

صفر


 
نمرات رفتار سازمانی پیشرفته دکتر غفاری (مدیریت دولتی)
ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057441

5/16

شانزده نیم

2

881057446

18

هجده

3

881057447

17

هفده

4

881057448

5/18

هجده ونیم

5

881057449

17

هفده

6

881057450

19

نوزده

7

881057455

18

هجده

8

881057456

17

هفده

9

881057457

5/17

هفده ونیم

10

881057459

15

پانزده

11

881057462

5/17

هفده ونیم

12

881057466

15

پانزده

13

881057467

15

پانزده

14

881057469

14

چهارده

15

881057473

5/16

شانزده نیم

16

881057474

5/17

هفده ونیم

17

881057476

16

شانزده

18

881057479

5/18

هجده ونیم

19

881057480

5/15

پانزده ونیم

20

881057487

17

هفده

21

881057490

5/16

شانزده ونیم

22

881057470

0

صفر


 
نمرات درس تعلیم و تعلیم دکتر فقیهی (مشاوره و راهنمایی)
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057494

18

هجده

2

881057496

19

نوزده

3

881057499

15

پانزده

4

881057500

16

شانزده

5

881057502

17

هفده

6

881057503

5/17

هفده نیم

7

881071899

0

صفر

8

881057504

18

هجده

9

881057505

12

دوازده

10

881057506

5/18

هجده نیم

11

881057508

16

شانزده

12

881057509

17

هفده

13

881057511

5/14

چهارده نیم

14

881057512

19

نوزده

15

881057513

5/18

هجده نیم

16

881057517

5/18

هجده ونیم

17

881057526

17

هفده

18

881057528

5/15

پانزده نیم

19

881071904

5/19

نوزده نیم

20

881057533

16

شانزده

21

881057535

19

نوزده

22

881057534

5/18

هجده نیم


 
نمرات درس آمار پیشرفته (میکروبیولوژی)
ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057710

5/16

شانزده ونیم

2

881057711

5/16

شانزده ونیم

3

881057712

13

سیزده

4

881057713

17

هفده

5

881057715

16

شانزده

6

881057716

0

 

7

881057717

13

سیزده

8

881057719

13

سیزده

9

8810577720

5/14

چهارده ونیم

10

881057721

13

سیزده

11

881057722

5/18

هجده ونیم

12

881057723

5/14

چهارده ونیم

13

881057725

0

 

14

881057678

5/17

هفده ونیم

15

881071906

17

هفده

16

881057685

12

دوازده

17

881057686

15

پانزده

18

881057688

12

دوازده

19

881071907

5/14

چهارده ونیم

20

881057691

12

دوازده

21

881057694

13

سیزده

22

881057700

5/15

پانزده ونیم

23

881057701

12

دوازده

24

881057703

13

سیزده

25

881057705

5/13

سیزده نیم

26

881057706

5/17

هفده ونیم

27

881071911

12

دوازده

28

881057708

18

هجده


 
نمرات شیمی آلی پیشرفته دکتر طاهرپور (شیمی تجزیه)
ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٧  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057584

12

دوازده تمام

2

881057585

75/12

دوازده و هفتادوپنج صدم

3

881057591

13

سیزده تمام

4

881057594

12

دوازده تمام

5

881057595

25/15

پانزده وبیست وپنج صدم

6

881057601

11

یازده تمام

7

881057603

5/11

یازده ونیم

8

881057609

0

صفر


 
برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته ریاضی-آنالیزعددی
ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته ریاضی-آنالیزعددی

 

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تحقیق درعملیات پیشرفته

شنبه

9/5/89

13-11

آنالیز عددی پیشرفته

دوشنبه

18/5/89

13-11

 


 
امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته ساخت وتولید
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته ساخت وتولید 

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ریاضیات مهندسی پیشرفته

شنبه

9/5/89

13-11

آنالیز شکل دهی فلزات

پنجشنبه

14/5/89

13-11

محاسبات عددی پیشرفته

دوشنبه

18/5/89

13-11


 
امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته طراحی کاربردی ومکانیک سیالات
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک کاربردی ، طراحی سیالات

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته طراحی کاربردی ومکانیک سیالات

 

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ریاضیات مهندسی پیشرفته

یکشنبه

10/5/89

30/10-30/8

مکانیک محیط های پیوسته

پنجشنبه

14/5/89

30/10-30/8

محاسبات عددی پیشرفته

دوشنبه

18/5/89

30/10-30/8


 
امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-خاک وپی
ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، عمران-خاک و پی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-خاک وپی

 

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مکانیک خاک پیشرفته

دوشنبه

11/5/89

13-11

مهندسی پی پیشرفته

پنجشنبه

14/5/89

13-11

ریاضیات عالی پیشرفته

یکشنبه

17/5/89

13-11


 
امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-مدیریت ساخت
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، عمران-مدیریت ساخت

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-مدیریت ساخت

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تکنولوژی عالی بتن

یکشنبه

10/5/89

13-11

تحقیق درعملیات

سه شنبه

12/5/89

13-11

روشهای برنامه ریزی وکنترل پروژه

پنجشنبه

14/5/89

13-11


 
امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-سازه
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، عمران-سازه

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-سازه

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روشهای اجزامحدود

یکشنبه

10/5/89

13-11

الاستیسیته

چهارشنبه

13/5/89

13-11

ریاضیات عالی مهندسی

یکشنبه

17/5/89

13-11

پایداری سازه ها

دوشنبه

18/5/89

13-11


 
امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته راهنمایی ومشاوره
ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته راهنمایی ومشاوره 

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روشهای آماری پیشرفته

یکشنبه

10/5/89

16-14

نظریه های مشاوره وراهنمایی

پنجشنبه

14/5/89

13-11

تعلیم وتربیت اسلامی

یکشنبه

17/5/89

16-14


 
امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته شیمی تمام گرایشها
ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، شیمی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته شیمی تمام گرایشها 

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

شیمی آلی پیشرفته

شنبه

9/5/89

13-11

شیمی معدنی پیشرفته

پنجشنبه

14/5/89

13-11

شیمی تجزیه پیشرفته

دوشنبه

18/5/89

13-11


 
امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته شیمی تمام گرایشها
ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، شیمی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته شیمی تمام گرایشها 

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

شیمی آلی پیشرفته

شنبه

9/5/89

13-11

شیمی معدنی پیشرفته

پنجشنبه

14/5/89

13-11

شیمی تجزیه پیشرفته

دوشنبه

18/5/89

13-11


 
امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته حقوق جزا و جرم شناسی
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته حقوق جزاوجرم شناسی

 

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق جزای اختصاصی (1)

شنبه

9/5/89

16-14

تاریخ تحولات کیفری

چهارشنبه

13/5/89

30/18-30/16

حقوق جزای عمومی(1)

پنجشنبه

14/5/89

13-11

آئین دادرسی کیفری

دوشنبه

18/5/89

16-14


 
امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 گروه مدیریت دولتی
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته مدیریت دولتی

 

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تحقیق درعملیات پیشرفته

شنبه

9/5/89

13-11

رفتارسازمانی پیشرفته

پنجشنبه

14/5/89

13-11

تئوری مدیریت پیشرفته

پنجشنبه

14/5/89

16-14

سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته

شنبه

16/5/89

16-14


 
امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 گروه میکروبیولوژی
ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته میکروبیولوژی

 

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آمارپیشرفته

شنبه

9/5/89

16-14

میکروبیولوژی خاک

دوشنبه

11/5/89

13-11

فیزیولوژی

چهارشنبه

13/5/89

13-11

ژنتیک میکروبها

شنبه

16/5/89

13-11

مهندسی ژنتیک

دوشنبه

18/5/89

13-11