درباره محاسبات عددی پیشرفته دکتر علوی
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع دانشجویان محترمی که در ترم جاری درس محاسبات عددی پیشرفته را با آقای دکتر علوی اخذ نموده اند می رساند.امتحان این درس در تاریخ سه شنبه 12/11/89 و از ساعت 14:30 لغایت 16:30 در محل سالن امتحانات برگزار می گردد.


 
درباره امتحان شیمی معدنی پیشرفته
ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در ترم جاری درس شیمی معدنی پیشرفته را با آقای دکتر جامه بزرگی اخذ نموده اند، می رساند که امتحان درس مذکور روز دوشنبه 11/11/89 ساعت 14:30 در محل سالن امتحانات برگزار خواهد گردید.

 


 
درس سینیتیک و ترمو دینامیک
ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، شیمی معدنی

به اطلاع دانشجویان رشته شیمی معدنی می رساند امتحان درس سینیتیک و ترمو دینامیک)دکتر زنده دل) از ساعت 11 روز جمعه 1/11/89 به ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 3/11/89 انتقال یافت.


 
روشهای برنامه ریزی شهری
ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

به اطلاع دانشجویان رشته برنامه ریزی شهری که درس نظریه های برنامه ریزی شهری(دکتر ملک حسینی)را در ترم جاری اخذ نموده اند ، می رساند تاریخ امتحان این درس روز پنجشنبه مورخ 30/10/89 و از ساعت 14:30 می باشد.


 
ریاضیات پیشرفته دکتر واحدی
ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٧  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک کاربردی

به اطلاع دانشجویان رشته مکانیک ( کلیه گرایشها) که با آقای دکتر واحدی درس ریاضیات پیشرفته اخذ نموده اند می رساند امتحان این درس با هماهنگی استاد مربوطه روز پنج شنبه مورخ 30/10/89 ساعت 11 صبح در سالن امتحانات برگزار خواهد گردید.(ضمنا امتحان درس مکانیک ضربه نیز در محل سالن امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی اراک در همین روز و از ساعت 8 صبح برگزار خواهد گردید.)


 
تاریخ امتحان درس معماری همساز با اقلیم
ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٧  کلمات کلیدی: معماری ، علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی معماری می رساند امتحان درس معماری همساز با اقلیم روز شنبه مورخ 2/11/89 ساعت 14:30 در محل سالن امتحانات برگزار می گردد.


 
تاریخ برگزاری کلاسهای درس میکروبیولوژی خاک
ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٧  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

به اطلاع دانشجویان محترم رشته میکروبیولوژی خاک به اطلاع می رساند با توجه به هماهنگی بعمل آمده با آقای دکتر اخوان کلاسهای جبرانی این درس روز پنجشنبه مورخ 14/11/89 از ساعت 8 صبح در محل دانشگاه برگزاری می گردد.ضمنا تاریخ امتحان این درس نیز در پایان همان روز مشخص می گردد.


 
برنامه جدید امتحانات معوقه روز یکشنبه مورخ 26/10/89
ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٦  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که روز یکشنبه مورخ 26/10/89 امتحان داشته اند می رساند. تارخ جدید برگزاری این امتحانات به شرح ذیل می باشد.

1- شیمی فیزیک پیشرفته (دکتر محمدی نسب) - جمعه 8/11/89  ساعت 11 صبح

2- مکانیک سیالات محاسباتی(دکتر مروجی)-یکشنبه 10/11/89 - ساعت 11 صبح

3- نظامهای اداری تطبیقی (دکتر حمید رضاقاسمی)- پنج شنبه 14/11/89 -ساعت 11 صبح

4- فرایند خط مشی گذاری (دکتر حمید رضا قاسمی) - پنج شنبه 14/11/89 - ساعت 11 صبح


 
برنامه امتحانات رشته مشاوره
ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

روش تحقیق پیشرفته در علوم تریبتی

تقوایی

پنج شنبه

7/11/89

13-11

2

تهیه و کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره

میر مهدی

پنج شنبه

30/10/89

30/16-30/14

3

مشاوره خانواده

نقی زاده

سه شنبه

12/11/89

13-11

4

کاربرد آزمونهای هوش،استعداد و

نقی زاده

سه شنبه

12/11/89

30/16-30/14

5

متون زبان تخصصی در راهنمایی و

مرادی

چهار شنبه

29/10/89

19-17

6

متون زبان تخصصی در راهنمایی و

رحمانی

پنج شنبه

٧/١١/89

19-17

7

متون زبان تخصصی در راهنمایی و

مرادی

چهار شنبه

29/10/89

19-17

8

نظریه ها و روشهای مشاوره شغلی

زارع

پنج شنبه

30/10/89

13-11

9

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان

زارع

پنج شنبه

30/10/89

30/16-30/14

10

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان

زارع

پنج شنبه

30/10/89

30/16-30/14

11

روانشناسی رشد پیشرفته

حیدری

چهار شنبه

6/11/89

19-17

12

روانشناسی رشد پیشرفته

حیدری

چهار شنبه

6/11/89

19-17

13

آمار استنباطی پیشرفته

تقوایی

پنج شنبه

7/11/89

19-17

14

آمار استنباطی پیشرفته

تقوایی

پنج شنبه

7/11/89

19-17


 
برنامه امتحانات رشته مکانیک خاک و پی
ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

مکانیک خاک پیشرفته

جیریایی

شنبه

25/10/89

30/10-30/8

2

زمین شناسی مهندسی پیشرفته

یوسفی راد

شنبه

25/10/89

13-11

3

مهندسی تونل

لادریان

دوشنبه

27/10/89

13-11

4

ریاضیات عالی مهندسی

سلیم بهرامی

پنج شنبه

30/10/89

13-11

5

مکانیک سنگ

لادریان

شنبه

2/11/89

13-11

6

آبهای زیر زمینی

یوسفی راد

شنبه

2/11/89

13-11

7

مهندسی پی پیشرفته

جیریایی

پنج شنبه

7/11/89

30/10-30/8

8

دینامیک خاک

جیریایی

پنج شنبه

7/11/89

13-11


 
برنامه امتحانات رشته حقوق
ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

حقوق جزای عمومی(1)پیش

پاک بین

جمعه

8/11/89

30/10-30/8

2

حقوق جزای اختصاصی(2)پیش

پاک بین

جمعه

8/11/89

13-11

3

حقوق جزای بین الملل

آقا محمدی

شنبه

25/10/89

30/10-30/8

4

آیات الاحکام

شادروان

شنبه

25/10/89

19-17

5

حقوق جزاء عمومی(2)

عظیمی

دوشنبه

27/10/89

30/16-30/14

6

حقوق جزاء عمومی(1)

عظیمی

سه شنبه

28/10/89

13-11

7

حقوق جزا اختصاصی(2)

عظیمی

چهارشنبه

29/10/89

30/16-30/14

8

متون فقه جزایی

شادروان

جمعه

1/11/89

13-11

9

حقوق جزای اختصاصی1

عظیمی

شنبه

2/11/89

30/16-30/14

10

حقوق جزای بین الملل

توحیدی

یکشنبه

3/11/89

13-11

11

مسئولیت مدنی

عظیمی

چهارشنبه

6/11/89

30/16-30/14

12

مسئولیت مدنی

عظیمی

چهارشنبه

6/11/89

30/16-30/14

13

فلسفه حقوق

آقا محمدی

پنج شنبه

7/11/89

30/16-30/14


 
برنامه امتحانات رشته مدیریت دولتی
ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

مرتضی  قاسمی

چهارشنبه

6/11/89

13-11

2

تحقیق در عملیات پیشرفته

جوانمرد

شنبه

25/10/89

30/16-30/14

3

نظام های اداری تطبیقی پیشرفته

حمید رضا قاسمی

یکشنبه

26/10/89

13-11

4

فرآیند خط مشی گذاری

حمید رضا قاسمی

یکشنبه

26/10/89

30/16-30/14

5

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

جوانمرد

پنج شنبه

30/10/89

30/16-30/14

6

تحلیل آماری

سعیدی فر

شنبه

2/11/89

30/10-30/8

7

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

غفاری آشتیانی

شنبه

2/11/89

13-11

8

مدیریت استراتژیک  پیشرفته

مرتضی قاسمی

دوشنبه

4/11/89

30/16-30/14

9

مدیریت منابع انسانی  پیشرفته

رفیعی

جمعه

8/11/89

13-11

10

تئوریهای مدیریت پیشرفته

غفاری آشتیانی

جمعه

8/11/89

13-11

11

بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران

رفیعی

جمعه

8/11/89

30/16-30/14


 
برنامه امتحانات رشته معماری
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، معماری

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

طراحی  معماری 2

تیموری

چهارشنبه

27/11/89

تحویل  نهایی طرح

2

معماری همساز با اقلیم

ملک حسینی

شنبه

2/11/89

30/16-30/14

3

طرح معماری 1

حسامی

چهارشنبه

27/11/89

تحویل نهایی طرح

4

روش تحقیق  معماری

ملک حسینی

دوشنبه

11/11/89

30/16-30/14

5

نظریه های مکان یابی

جودکی

سه شنبه

28/10/89

30/16-30/14


 
برنامه امتحانات رشته طراحی کاربردی
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

مکانیک محیطهای پیوسته 1

حسینی هاشمی

جمعه

15/11/89

30/16-30/14

2

ارتعاش سیستمهای ممتد

حسینی هاشمی

یکشنبه

10/11/89

30/16-30/14

3

محاسبات عددی پیشرفته

اسدی

جمعه

1/11/89

30/16-30/14

4

ریاضیات پیشرفته 1

نجفی زاده

چهارشنبه

6/11/89

13-30/8


 
برنامه امتحانات رشته عمران سازه
ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، سازه

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

تئوری صفحات و پوسته ها

خورشیدی

شنبه

25/10/89

13-11

2

پایداری سازه ها

سلیم بهرامی

چهارشنبه

29/10/89

13-11

3

دینامیک سازه ها

سلیم بهرامی

چهارشنبه

29/10/89

30/16-30/14

4

ریاضیات عالی مهندسی

سلیم بهرامی

پنج شنبه

30/10/89

13-11

5

مهندسی زلزله

بزرگ نسب

جمعه

1/11/89

13-11

6

روش اجزا محدود

هاشمی

چهارشنبه

6/11/89

13-11

7

طراحی ساختمانها در برابر زلزله

بزرگ نسب

پنج شنبه

7/11/89

30/16-30/14


 
برنامه امتحانات رشته ساخت و تولید
ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

سیستمهای کنترل و آزمایش ماشین  ابزار

پاک

شنبه

25/10/89

30/16-30/14

2

تکنولوژی پلاستیک پیشرفته

دیلمی عضدی

شنبه

25/10/89

19-17

3

متالوژی در تولید

میرزاخانی

چهارشنبه

29/10/89

13-11

4

مهندسی ابزار دقیق

مدبری فر

چهارشنبه

7/11/89

30/16-30/14

5

محاسبات عددی پیشرفته

علوی

شنبه

2/11/89

30/10-30/8

6

مواد مرکب

میرزاخانی

شنبه

2/11/89

30/16-30/14

7

ریاضیات  پیشرفته

خورشیدی

چهارشنبه

6/11/89

13-11


 
برنامه امتحانات رشته ریاضی
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

آنالیز عددی پیشرفته

اسدی

دوشنبه

11/11/89

30/16-30/14

2

تحقیق در عملیات پیشرفته

ایزدیخواه

پنج شنبه

21/11/89

30/16-30/14

3

روشهای عددی در جبر خطی

علوی

شنبه

25/10/89

19-17

4

آنالیز حقیقی

حیدری

پنج شنبه

7/11/89

19-17


 
برنامه امتحانات رشته شیمی معدنی
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، شیمی معدنی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

شیمی معدنی پیشرفته

جامه بزرگی

 

 

 

2

شیمی فیزیک پیشرفته

شفیعی

سه شنبه

12/11/89

30/16-30/14

3

طیف سنجی در شیمی معدنی

جامه بزرگی

پنج شنبه

14/11/89

13-11

4

سینتیتیک و ترمودینامیک و مکانیزمها

زنده دل

جمعه

1/11/89

13-11

5

شیمی فیزیک معدنی

خانمحمدی

پنج شنبه

7/11/89

13-11

6

شیمی آلی پیشرفته

کریمی

جمعه

8/11/89

19-17


 
برنامه امتحانات رشته شیمی تجزیه
ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

روشهای فیزیکی وشیمیایی  جداسازی

علیمرادی

شنبه

25/10/89

19-17

2

شیمی فیزیک پیشرفته

محمدی نسب

یکشنبه

26/10/89

13-11

3

الکتروشیمی تجزیه ای

نیازی

پنجشنبه

٠٧/١١/89

٣٠/١٠/٣٠/٨

4

شیمی تجزیه پیشرفته

نیازی

یکشنبه

3/11/89

30/16-30/14

5

اسپکتروسگپی  تجزیه ای 1

رمضانی

پنجشنبه

١۴/11/89

١٣-١١

6

شیمی آلی پیشرفته

فرقانیها

-

-

-


 
برنامه امتحانات رشته شیمی آلی
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، شیمی آلی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

روشهای سنتز آلی

فرقانیها

-

-

-

2

شیمی فیزیک  پیشرفته

شفیعی

سه شنبه

12/11/89

30/16-30/14

3

شیمی فیزیک آلی

فرقانیها

پنج شنبه

30/10/89

13-11

4

شیمی  تجزیه پیشرفته

رمضانی

شنبه

3/11/89

30/16-30/14

5

طیف سنجی مولکولی 1

شفیعی

پنج شنبه

7/11/89

13-11

6

شیمی آلی پیشرفته

کریمی

جمعه

8/11/89

19-17


 
برنامه امتحانات رشته تبدیل انرژی
ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

مکانیک محیط های پیوسته 2

حسین هاشمی

 

 

 

ریاضیات پیشرفته

واحدی

 

 

 

مکانیک محیطهای پیوسته 1

حسینی هاشمی

جمعه

15/11/89

30/16-30/14

مکانیک سیالات محاسباتی

مروجی

یکشنبه

26/10/89

30/16-30/14

محاسبات عددی پیشرفته

اسدی

جمعه

1/11/89

30/16-30/14

مباحث برگزیده  در انرژی

یوسفی

شنبه

2/11/89

13-11

انتقال حرارت پیشرفته

یوسفی

چهارشنبه

29/10/89

30/16-30/14

تئوری لایه مرزی

یوسفی

شنبه

2/11/89

19-17


 
برنامه امتحانات رشته میکروبیولوژی
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

آمار پیشرفته و احتمال  در زیست شناسی

سعیدی فر

دوشنبه

4/11/89

13-11

2

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

ساکی

 

 

-

3

میکروبیولوژی خاک

اخوان

 

 

-

4

ایمن شناسی

بصیری

 

 

-

5

ویروس شناسی

شجاعی سعدی

 

 

-

6

ژنتیک پروکاریوتها

امیر مظفری

سه شنبه

12/11/89

13-11

7

فیزیولوژی  میکرو ارگانیسم ها

ذوالفقاری

شنبه

25/10/89

13-11

8

سموم میکروبی

ذوالفقاری

شنبه

25/10/89

13-11

9

ژنتیک پروکاریوتها

بصیری

پنج شنبه

30/10/89

30/10-30/8

10

ایمن شناسی پیشرفته

بصیری

پنج شنبه

30/10/89

30/10-30/8

11

اکولوژی میکرو ارگانیسمها

امیر مظفری

دوشنبه

4/11/89

13-11

12

آنتی بیوتیک ها و مکانیسم عمل

امیر مظفری

پنج شنبه

7/11/89

13-11

13

میکروبیولوژی محیطی

شجاعی سعدی

جمعه

8/11/89

30/16-30/14


 
برنامه امتحانات رشته برنامه ریزی شهری
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

نظریه های برنامه ریزی شهری

ملک حسینی

پنج شنبه

30/10/89

 

برنامه ریزی حمل و نقل شهری

جودکی

پنج شنبه

23/10/89

30/16-30/14

زبان تخصصی

جودکی

جمعه

24/10/89

30/16-30/14

اقتصاد شهری

حاجی

جمعه

1/11/89

30/16-30/14

روشهای برنامه ریزی شهری

شیخ الاسلامی

پنج شنبه

7/11/89

30/16-30/14

جامعه شناسی شهری

نوابخش

جمعه

8/11/89

30/16-30/14


 
تاریخ برگزاری امتحانات
ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٦  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند با توجه به برخی از تغییرات محدودی که که در ساعات برگزاری امتحانات پایان ترم اول 89 انجام شده روز شنبه مورخ 18/10/89 برنامه نهایی امتحانات به تفکیک رشته به اطلاع شما خواهد رسید.

                                 با آرزوی موفقیت -آموزش دانشگاه-16/10/89